Tin tức -Sự kiện

Khoa Đại cương tổ chức thảo luận chuyên đề “Phát hiện vấn đề và xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục”

Ngày đăng: 29/03/2019 -07:56:13 AM

Quán triệt nghiên cứu khoa học là một trong ba nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của giảng viên trường cao đẳng, đại học, với mục đích đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong khoa nói chung, giúp đỡ giảng viên trẻ nghiên cứu khoa học nói riêng, chiều ngày 26/3/2019, Khoa Đại cương thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã tổ chức thảo luận chuyên đề “Phát hiện vấn đề và xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục”.
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, báo cáo viên Nguyễn Viết Tuân trình bày các nội dung về hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục: phát hiện vấn đề nghiên cứu; xác định hướng nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu phù hợp với định hướng nghiên cứu của Nhà trường; xác định và diễn đạt tên đề tài; xây dựng đề cương nghiên cứu: xác định lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, khách thể, phạm vi, phương pháp nghiên cứu.
sptwnt
Quảng cảnh tại buổi chuyên đề
Giảng viên trong khoa đã có những trao đổi, thảo luận tích cực về các vấn đề trên. Một số giảng viên đã nêu ý tưởng, hướng nghiên cứu, dự kiến đề tài và cấu trúc đề tài sẽ đăng ký nghiên cứu trong năm 2020 của bản thân để báo cáo viên và tập thể giảng viên đóng góp ý kiến.
Sau khoảng thời gian ba giờ trao đổi, chuyên đề đã giúp cán bộ, giảng viên Khoa Đại cương nhận thức rõ hơn về phát hiện vấn đề và xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục để từ đó có những vận dụng phù hợp đối với việc nghiên cứu khoa học của bản thân./.

Trần Công Huân

Tin cùng loại