Ngành Giáo dục Thể chất

Ngành GDTC có chức năng và nhiệm vụ đào tạo giáo viên Thể dục có trình độ Cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng đảm nhận các vị trí: giáo viên giảng dạy thể dục tại các trường Tiểu học và THCS, trung tâm TDTT; và tổ chức các hoạt động Thể thao phong trào; đến năm 2017, đã có 13 khóa SV tốt nghiệp ra trường. Trên 80% SV tốt nghiệp đã có việc làm là GV dạy Thể dục tiểu học, trung học cơ sở của tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh miền trung và Tây nguyên.

Chương trình đào tạo GDTC được biên soạn linh hoạt đáp ứng nhu cầu của thực tiễn xã hội. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn: 100% GV có trình độ thạc sỹ và đang học thạc sỹ có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy; có trách nhiệm cao với công việc, sử dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp với năng lực của người học. Cơ sở vật chất dụng cụ tập luyện hiện đại, sân tập và nhà thi đấu đa năng.

gv-GDTC-CM2

Đội ngũ giảng viên Ngành Giáo dục Thể chất

Ngành Giáo dục thể chất bao gồm 2 tổ bộ môn:
1. Tổ Bộ môn Điền Kinh – Các môn Bóng
sptwnt
2. Tổ Bộ môn Cầu lông, thể dục, Công tác đội
sptwnt
 

Chương trình, tiến trình đào tạo, Danh mục đề cương học phần, Đề cuơng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Khóa 2017: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2016: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2015: [Chương trình đào tạo&Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2014: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2013: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2012: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2011: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]