Ngành Sư phạm Tiếng anh

Ngành SPTA có chức năng và nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiếng Anh có trình độ CĐ. Sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng đảm nhận các vị trí: giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại các trường Tiểu học và THCS, các nhà thiếu nhi, trung tâm ngoại ngữ; và tổ chức các hoạt động ngoại khóa về tiếng Anh ở trường Tiểu học, THCS; đến năm 2017, đã có 2 khóa tốt nghiệp ra trường. Trên 90% SV tốt nghiệp đã có việc làm là GV dạy Tiếng anh tiểu học, trung học cơ sở, lễ tân trong các khách sạn, khu du lịch lớn của Khánh Hòa và các tỉnh miền trung và Tây nguyên.

Chương trình đào tạo SPTA được biên soạn linh hoạt đáp ứng nhu cầu của thực tiễn xã hội. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn: 85,7% thạc sỹ có từ 7 đến 20 năm kinh nghiệm giảng dạy; có trách nhiệm cao với công việc, sử dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp với năng lực của người học. Cơ sở vật chất đầy đủ hiện đại, có phòng máy với đầy đủ phương tiện nghe nhìn phục vụ việc học tập tiếng Anh.  

Đội ngũ nhân sự 
 
sptwnt
 

Chương trình, tiến trình đào tạo, Danh mục đề cương học phần, Đề cuơng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo

 

- Khóa 2017: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2016: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2015: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2014: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]

- Khóa 2013: [Chương trình đào tạo], [Tiến trình đào tạo], [Danh mục Đề cương HP, Đề cương BG, giáo trình, tài liệu liệu tham khảo]