Nhân sự

kdc
 

Nguyễn Đức Thới

Chức vụ (Chức danh): Trưởng khoa,Trưởng nhóm tâm lý, Giảng viên chính

Điện thoại: 0258.3542657, 0914143087 

Email: thaibinhthoi@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Nguyễn Viết Tuân

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 0914143852

Email: nguyenviettuan0@gmail.com

 
kdc
 

Vũ Văn Hưởng

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0939271172

Email: vanhuong05@gmail.com

 
kdc
 

Phạm Văn Liệu

Chức vụ (Chức danh): Trưởng nhóm Lý luận chính trị, Giảng viên chính

Điện thoại: 0977879575

Email: pvlieu@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Lê Văn Dũng

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0984637038

Email: ledung89.ht@gmail.com

 
kdc
 

Hoàng Thị Mỹ Hảo

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01678474244

Email: myhao0203@yahoo.com

 
tchuan
 

Trần Công Huân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978108005

Email: tranconghuan191@gmail.com

 
kdc
 

Thái Văn Tài

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0985168484

Email: thaitai.hvhc@gmail.com

 
kdc
 

Phạm Quang Thuận

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978.488.496

Email: thuanpq@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Võ Văn Quân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979762067

Email: quanmonitor@gmail.com

 
knt
 

Mai Thị Oanh

Chức vụ: Thư ký khoa

Điện thoại: 0987596017

Email: oanhmai1968@gmail.com