Nhân sự

kdc
 

Nguyễn Đức Thới

Chức vụ: GVC, Trưởng khoa,Trưởng nhóm tâm lý

Điện thoại: 0258.3542657, 0914143087 

Email: thaibinhthoi@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Nguyễn Viết Tuân

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: nguyenviettuan0@gmail.com

 
kdc
 

Vũ Văn Hưởng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: vvhuong@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Phạm Văn Liệu

Chức vụ: GVC, Trưởng nhóm Lý luận chính trị

Điện thoại:

Email: pvlieu@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Lê Văn Dũng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: lvdung@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Hoàng Thị Mỹ Hảo

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: hmhao@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Trần Công Huân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: tchuan@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Thái Văn Tài

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: tvtai@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Phạm Quang Thuận

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978.488.496

Email: thuanpq@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Võ Văn Quân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: vvquan@sptwnt.edu.vn

 
knt
 

Mai Thị Oanh

Chức vụ: Thư ký khoa

Email: oanhmai1968@gmail.com

Điện thoại: 0987596017